Υπηρεσίες προς ιδιώτες

main3
 • Σύνταξη και ηλεκτρονική υποβολή φορολογικών δηλώσεων εντύπων Ε1 και Ε2
 • Ακριβή εκκαθάριση φόρου εισοδήματος πριν την υποβολή της δήλωσης
 • Σύνταξη και ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων στοιχείων ακινήτων Ε9
 • Σύνταξη τροποποιητικών και συμπληρωματικών δηλώσεων παρελθόντων ετών
 • Φοροτεχνικές συμβουλές για κάλυψη τεκμηρίων. Υπολογισμός ανάλωσης κεφαλαίου παρελθόντων ετών
 • Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης ρύθμισης οφειλών στη Δ.Ο.Υ. και παρακολούθησή τους
 • Σύνταξη και ηλεκτρονική υποβολή ιδιωτικών συμφωνητικών μισθώσεων
 • Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης οικογενειακού επιδόματος Α21
 • Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης
 • Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης Κοινωνικού Μερίσματο
 • Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης Φορολογικής Ενημερότητας
 • Δήλωση Ακατάσχετου Τραπεζικού Λογαριασμού
 • Έκδοση ταυτότητας οφειλής από το σύστημα Taxisnet
 • Έκδοση πιστοποιητικών ΕΝΦΙΑ
 • Έκδοση ειδοποιητηρίων τελών κυκλοφορίας
 • Έκδοση Βεβαιώσεων Αποδοχών – Ενημερωτικών Σημειωμάτων Μισθών & Συντάξεων
 • Έκδοση ηλεκτρονικών παραβόλων
 • Έκδοση κλειδάριθμου από την Δ.Ο.Υ.
 • Ηλεκτρονικές αιτήσεις για ΟΑΕΔ, ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ κ.λπ.
 • Συμβουλές σε εργατικά και ασφαλιστικά θέματα
 • Αίτηση για Οικογενειακό Επίδομα Α21
 • Kοινωνικό μέρισμα
 • Eπίδομα θέρμανσης
 • Επίδομα στέγασης κ.λ.π.