Υπηρεσίες προς εταιρείες-επαγγελματίες

main2
  • Πλήρη μηχανογραφική τήρηση βιβλίων όλων των κατηγοριών του ΚΦΑΣ, κάθε είδους δραστηριότητας και κάθε μορφής επιχειρήσεων με ενδοχώριες και εξωχώριες δραστηριότητες.

  • Μελέτη, σύνταξη και υποβολή οικονομικών καταστάσεων οικονομικών μονάδων με διπλογραφικα βιβλια ΚΦΑΣ (Ισολογισμός, Πρακτικά, Προσάρτημα κλπ)

  • Εμβάσματα εξωτερικού: Μελέτη και υποστήριξη οικονομοτεχνική- φορολογική για αντιμετώπιση με ένδικα ή αλλα μέσα θεμάτων “εμβασμάτων εξωτερικού”.
  • Προσαύξηση περιουσίας: Μελέτη και υποστήριξη οικονομοτεχνική – φορολογική για αντιμετώπιση με νόμιμα μέσα θεμάτων “προσαύξησης περιουσίας”.
  • Μελέτη, σύνταξη και υποβολή για φορολογικές δηλώσεις όλων των φορολογιών:
 • ΦΠΑ εμπορικών και λοιπών επιχειρήσεων και επαγγελματιών
 • ΦΠΑ οικοδομών
 • Εισόδημα φυσικών και νομικών προσώπων
 • ΦΜΥ προσωρινές και λοιπές δηλώσεις
 • ΙΚΑ, ΑΠΔ κοινών επιχειρήσεων και οικοδομοτεχνικών έργων
 • Δηλώσεις φορολογίας ακινήτων και λοιπές δηλώσεις ακινήτων και με υπολογισμό του φόρου
  όπου υπάρχει (ΦΜΑΠ, ΕΤΑΚ (καταργήθηκε), ΕΝΦΙΑ, Φόρου Μεταβίβασης κλπ)
 • Όλο το φάσμα της μισθοδοσίας κάθε μορφής και αντικειμένου δραστηριότητας (κοινές επιχειρήσεις,
  οικοδομικά έργα κλπ) Υπολογισμό μισθοδοσίας και  εκτύπωση των απαραίτητων εντύπων,
  υποχρεώσεις του επιχειρηματία για ΟΑΕΔ,
  Επιθεώρηση εργασίας, ΙΚΑ, βεβαίωση εργοδότη (ένσημα), φόροι, βεβαιώσεις αποδοχών κλπ.