Επικοινωνία

    Στοιχεία

    Τηλ: +(30) 2310550710
    Διεύθυνση: Συγγρού 50
    Θεσσαλονίκη 54630